Ngày 04/4/2019, BCH Quân sự huyện Ứng Hòa tổ chức giao ban công tác tháng 4 năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4.


Trong tháng 3, BCH quân sự huyện đã duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. BCH QS huyện đã tham mưu với UBND huyện tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; ban hành kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17, rà soát phúc tra tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký dân quân tự vệ, đăng ký bổ sung quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019 và tham mưu ban hành quyết định về việc thành lập Ban tuyển sinh quân sự. BCH Quân sự huyện đã tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, kiểm tra mô hình học cụ và phát động phong trào thi đua với chủ đề “ Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Tổ chức 2 lớp huấn luyện dân quân tự vệ với gần 400 đ/c tham gia. BCH Quân sự huyện cũng đã làm tốt công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh, công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng an ninh; trong đó tập trung hướng dẫn công dân đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2019, tổ chức khám sức khoẻ cho công dân đăng ký dự thi vào các học viện, các trường Sỹ quan trong quân đội và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận nguồn thực hiện nhiệm vụ động viên kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện năm 2019. Trong công tác Đảng, công tác chính trị: BCH quân sự huyện đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, vật chất, địa điểm tham gia giáo dục chính trị cho các đối tượng năm 2019…

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019, BCH quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Công an theo Nghị định 133 của Chính phủ; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng các văn bản, văn kiện diễn tập chiến đấu thủ cấp xã năm 2019. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi, đăng ký bổ sung nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi; đăng ký phương tiện kỹ thuật theo quy định; chỉ đạo BCH quân sự các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tự vệ kiện toàn biên chế lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng kế hoạch  bảo vệ cơ quan; bảo vệ mở rộng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; 112 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Duẩn và 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh…/.

Tin, ảnh: Phùng Lương