TÌNH HÌNH HỌ DƯƠNG XÃ ĐÔNG LỖ

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Đặc điểm chung:
Đông Lỗ nằm cách xa trung tâm huyện Ứng Hoà, xã Đông Lỗ được hình thành bởi 6 thôn. Trong đó người Họ Dương sống tập trung ở 3 thôn bằng 198 hộ chiếm 11% số hộ trong xã, gồm 887 thành viên là người họ Dương chiếm 13% dân số của xã; trong đó có 384 thành viên nam; 503 thành viên nữ; Thôn Ngọc Trục có 100 hộ= 551 thành viên, trong đó nam là =209; Thôn Viên Đình 87 hộ= 501 Thành viên, trong đó nam là=155. Thôn Mạnh Tân 11 hộ = 69 thành viên, trong đó 20 thành viên nam. Họ Dương xã Đông Lỗ, đã định cư lập nghiệp ở nơi đây từ lâu đời. Người họ Dương xã Đông Lỗ có truyền thống cách mạng Tổng số có 14 người có công trong đó thời kỳ chống Pháp có 02 liệt sỹ, Liệt sỹ chống Mỹ có 04; Bảo vệ tổ quốc có 03 liệt sỹ; Thương bệnh binh có 04 người; 01 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sinh năm 1890 ở xóm Cộng Hòa – Thôn Viên Đình. Riêng Họ Dương thôn Ngọc Trục hình thành và tồn tại cho đến ngày nay gồm 4 chi và đã có nhà thờ tổ, mộ tổ đã được xây dựng năm 1997, và dòng họ Dương ở Thôn Mạnh Tân là một ngành ở chi 2 Ngọc trục chuyển xuống và sinh sống phát triển tại đó, hàng năm lấy ngày 19/3 là ngày dâng hương, sau đó để thuận lợi cho công việc lên đã thống nhất chọn ngày chủ nhật gần nhất trước ngày 19/3 hàng năm tổ chức dâng hương, lễ tổ cho phù hợp với các thế hệ cháu con họ Dương xa gần. Còn Dòng họ Dương Thôn viên Đình nằm dải dác ở 4 xóm (Xóm Đông, Mãn, Đình, Cộng Hòa) Phần mộ tổ chưa được xây dựng, và chưa có hệ thống nhà thờ chung của Họ, mà chủ yếu là hoạt động ở các chi ngành nhỏ lẻ chưa có sự tập trung, năm 2014 dòng Họ Dương Viên Đình đã kết nối với Họ Dương Ngọc Trục
Dương Sửu
ngày 16/2/2019
21105454 757652551101444 3456715155333797288 N
20180128 09380420181202 07264420180128 10525747251462 1027722754094421 5124727738904608768 N