20190519 062420 Ảnh Dương Sửu
Timephoto 20180605 071137Timephoto 20180531 172853Timephoto 20180601 183617Timephoto 20180601 183409Timephoto 20180602 170106Timephoto 20180602 170046Timephoto 20180604 16444220190518 11203020190517 17140120190518 11203920190518 11203720190518 18135320170630 06575020170524 170319Fb Img 152835211788820190518 10205320190518 181418
Ảnh: Công An Dương Sửu

Vụ xuân năm 2019, bà con nông dân tập trung chăm thu hoạch diện tích lúa chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
Vụ Chiêm 2019 Làng Ngọc Trục, thời điểm này bà con nông dân đang tập trung phương tiện, máy móc để thu hoạch lúa xuân, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín đến đâu xã đôn đốc bà con tập trung thu hoạch ngay đến đó. Nếu như những năm trước việc thu hoạch lúa hoàn toàn phụ thuộc vào sức người, vụ này bà con thuê máy gặt đập liên hoàn, do thôn và đội sản xuất, đứng lên làm hợp đồng, giá 140.000 đồng /sào. Khi máy gặt đến cánh đồng nào thì phát thanh viên thông báo cho bà con biết, không phải chờ trực đón máy, và chỉ mang bao bì ra đầu thửa ruộng nhà mình chờ máy gặt xong là chở xe máy hoặc xe lôi, công lông chở về, nên việc thu hoạch lúa rất nhanh gọn. Dự kiến đến hết ngày 20/5/2019, là thu hoạch xong. lúa xuân năm nay rất tốt, đầu vụ ít sâu, bệnh hại, lúa cứng cây, chắc bông, đến chuẩn bị thu hoạch do thời tiết nên một số diện tích bị sâu bạc lá và khô vằn lên ảnh hưởng tới năng suất ước đạt khoảng 2,0 – 2,10tạ/sào. So với vụ chiêm 2018 mỗi sào thụt khoảng 20-25 kg/sào. Năm nay thu hoạch khá thuận lợi, thời nắng 38-40 độ, lúa mang về phơi dọc đường làng, nhà Văn hóa thôn một nắng là được.
20190518 181418Fb Img 1528352117888
Ps/ Dương Sửu