ANH EM
Mo Thay Anh Trai
(Ảnh Minh họa)
Đều cùng cha mẹ sinh ra
Tuổi thơ chung sống một nhà tình thân
Lớn nên tình cảm xa dần
Mỗi người một việc ít gần nhau hơn
Có người sống cảnh cố đơn
Phải chăng số phận lên đành chịu thôi
Từ khi cha mẹ mất rồi
Anh em chẳng được như hồi thủa xưa
Anh trên em dưới chẳng vừa
Tranh nhau từng miếng đất thừa tổ tiên
Nói ra thật quá buồn phiền
Chung quy cũng tại đồng tiền mà ra
Càng ngày tình cảm càng xa
Cháu đi qua mặt ông bà lặng thinh
Nói ra thật cạn nghĩa tình
Nhà người thì vậy nhà mình sao đây
Những ai có ở cảnh này
Chắc rằng cũng phải đắng cay cõi long
Đời thà chẳng có cho xong
Phí công cha mẹ nặng long đẻ nuôi
Còn mang tiếng sấu để đời
Anh em huynh đệ tình người sẻ chia
Cháu con tình cảm chia lìa
Bao giờ có được cuộc đời tuổi thơ
Tái bút !
Đông lỗ, ngày 28 tháng 9 năm 2017
DƯƠNG ĐÌNH CHẢN