Thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo ATTP của các bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện. Từ ngày 04/5/2017 đến ngày 27/5/2017, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tiến hành giám sát ATTP các bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tổng hợp của phòng Giáo dục huyện, toàn huyện có 30 trường Mầm non công lập có bếp ăn bán trú. Tổng số bếp ăn tập thể là 40 bếp, phân bố không đồng đều ở các xã, thị trấn. Số lượng trẻ ăn bán trú là 12,557 trẻ. Có 250 nhân viên nuôi dưỡng phục vụ trong bếp ăn tập thể, 1078 cô giáo thực hiện công tác chia ăn trên lớp. Trong đợt kiểm tra, giám sát vừa qua Đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế và phòng Giáo dục huyện đã phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 100% số trường Mầm non và số bếp ăn tập thể.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban giám hiệu trường Mầm non xã Phương Tú

Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể trong trường học; phát hiện và cảnh báo mối nguy cơ mất ATTP; xử lý những trường hợp vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các bếp ăn trong các nhà trường nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các cháu. Theo đó nội dung kiểm tra, giám sát được đoàn công tác chú trọng vào các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người như: Việc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, giấy xác nhận kiến thức ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe đối với người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; nguồn nước, nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm; bếp ăn bố trí sắp xếp theo nguyên tắc một chiều; quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; hồ sơ kiểm thực 3 bước, việc lưu mẫu thức ăn của cơ sở và các nội dung khác có liên quan…

Kiểm tra nhanh vệ sinh dụng cụ chứa đựng thực phẩm tại cơ sở bếp ăn trường Mầm non xã Phương Tú

Kết quả kiểm tra, giám sát thực tế tại các đơn vị cho thấy: 40/40 tương đương 100% các cơ sở bếp ăn tập thể trường Mầm non đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATTP: có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm gồm Hợp đồng cung cấp thực phẩm; Sổ giao nhận thực phẩm; Sổ kiểm thực ba bước; Sổ lưu mẫu thức ăn; Kết quả xét nghiệm định kỳ nước ăn uống. 100% bếp ăn xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP theo quy định; 87,5% số bếp ăn xuất trình được giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. 100% trường Mầm non có chủ cơ sở và nhân viên xuất trình được giấy xác nhận  kiến thức ATTP theo quy định. Về điều kiện đảm bảo ATTP đối với bếp ăn tập thể: 28/40 tương đương 70% số bếp ăn có cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện ATTP; 75% số bếp ăn đạt quy trình bếp 1 chiều; 100% bếp ăn vệ sinh cơ sở đảm bảo theo quy định)… Về kết quả Xét nghiệm nhanh thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm: 87,5% bếp ăn vệ sinh dụng cụ chứa đựng thực phẩm chín đảm bảo hợp vệ sinh… theo ghi nhận của đoàn kiểm tra bên cạnh số đông các cơ sở bếp ăn thực hiện tốt vẫn còn tồn tại một số cơ sở bếp ăn chưa đảm bảo về cơ sở vật chất theo yêu cầu như: diện tích khu sơ chế và chế biến còn hẹp, chưa đảm bảo theo nguyên tắc một chiều; hồ sơ sổ sách ghi chép chưa được cập nhật chi tiết rõ ràng… trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường, cán bộ y tế trường học cần quan tâm thường xuyên hàng ngày thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP, nhằm hạn chế thấp nhất mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Ngoài ra các đơn vị cũng cần xem xét thực trạng tại cơ sở, báo cáo, đề xuất những khó khăn tồn tại của cơ sở mình để cấp trên xem xét và hỗ trợ cũng như có những hướng dẫn cụ thể giải quyết khó khăn nhằm phục vụ tốt hơn công tác nuôi dưỡng, đảm bảo ATTP tại các trường./.

Huy Nguyện