Đông Lỗ đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
……
Ac7d3133 Bdb3 4355 Bd19 B0210de04040
Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với cả nước, cử tri Xã Đông Lỗ sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Xã đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã
0179248b 7334 4276 A0d6 54bd3b80d0d0

2a16643b 4db2 484f B87f 74378d31249b

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử xã đã giao Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử xây dựng Kế hoạch sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cứ

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường liên xã, đường làng, khu trung tâm xã, được quan tâm chú trọng. nơi tập trung đông dân cư và khu vực niêm yết sanh sách cử tri.

Xã đã chỉ đạo đai truyền thanh tăng cường tuyên truyền, thường xuyên truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân; mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử, thường xuyên xây dựng các tin, bài về công tác chuẩn bị bầu cử của xã, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, tạo thuận lợi cho cứ tri toàn xã nắm bắt được.Tại các điểm bỏ phiếu việc trang trí cơ sở vật chất cũng đang được xã tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, Xã chỉ đạo sử dụng và phát huy trang mạng xã hội fanpage xã Đông Lỗ ứng hoà hà nội, đưa nhiều tin bài chia xẻ về công tác bầu cử

Công tác tuyên truyền đang được các tổ chức chính trị – xã hội trong xã đẩy mạnh, giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
782fdb5c 71b7 4885 900e 6efbfc34f53a
Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã Đông Lô sẽ thành công tốt đẹp.468b2bbf 82c4 48e7 87e2 941aaf4913f1